ReadyPlanet.com
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สมาชิก J&C ตรวจสอบสายงาน
รหัสสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
 
Dr. Benjamin A.Tan Profile
สัมมนา "โอกาสสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายกับ J&C by Elite" รอบพิเศษ โดยมนุษย์เงินล้านที่อายุน้อยที่สุด
ระบบออนไลน์อัจฉริยะ... กับ ดร.สมชาย หัชลีฬหา... ดร.MLM คนแรกของโลก
ห้องประชุมออนไลน์ ระบบทำเงินอัจฉริยะ SSC ออนไลน์
Follow Add_SSConline on Twitter


ดร.สมชาย หัชลีฬหา article

 

 

  

ถ้า VDO โหลดไม่ได้ / โหลดช้า ให้กด F5 ... แล้วปล่อยให้โหลดสักครู่ 1-2 นาที

 

 

 

  

ดร.สมชาย หัชลีฬหา

ประกาศนียบัตร

-  หลักสูตร วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ จุฬาฯมหาวิทยาลัย

- หลักสูตร การบริหารระบบการเงิน จุฬาฯมหาวิทยาลัย

- หลักสูตร ระบบงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สถาบันนานาชาติ AIT  - ปริญญาเอก AIT  การทำขายตรงไทยให้ยั่งยืน” 

- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ NEWPORT UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

- ก้าวสู่ธุรกิจ ปี 2529 เปิด บริษัท อินเตอร์โฮมโปรดัก และธุรกิจบ้านจัดสรร หัชลีวิวส์  จ.ตราด

- บริหารธุรกิจกับชาวต่างชาติ ภายใต้ บริษัท ไอเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- เป็นพิธีกร,เจ้าของรายการ รักขาย รักษ์สุขภาพ

รายการ เส้นทางนักขาย ช่อง in tv 

- อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธานชมรมนักธุรกิจขายตรงไทย

- ได้รับพระราชทานรางวัล เทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น

- ประธานกรรมการบริหาร Join&Coin Corporation

 

สาส์นจากท่านประธาน ดร.สมชาย หัชลีฬหา

          กระผมในฐานะตัวแทนบริษัท Join & Coin Corporations มีความตั้งใจที่จะให้สิ่งดี ๆ กับทุกท่านในสังคมและเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธได้นั่นก็คือ การทำให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความคิดดังกล่าว กระผมจึงมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งบริษัท Join & Coin Corporations ขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของกระผม และตั้งใจว่าจะสามารถให้ทุก ๆ ท่าน มีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยเครื่องมือทางการตลาดแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อนักขายและนักสร้างองค์กร ที่จะทำให้เกิดการสร้าง รักษา ขยาย ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและต่อไป

          วันนี้กระผมขอให้ บริษัท Join & Coin Corporations เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับท่าน เพราะบริษัท Join & Coin Corporations ของเรามีความพร้อมในศักยภาพการแข่งขันที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย กระผมจึงได้หาวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการ เป็นความตั้งใจของกระผมด้วยความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการตลาดที่ดีและชัดเจน

          ทุกท่านครับการทำธุรกิจเครือข่ายนั้น หากทุกท่านจะประสบความสำเร็จในอาชีพเครือข่ายขายตรงได้นั้น ทุกฝ่ายที่เป็นองค์ประกอบของธุรกิจ อันประกอบด้วยบริษัท ฯ สินค้า แผนการตลาด และผู้จำหน่ายอิสระจะต้องสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว และอย่างมีประสิทธิภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กร ทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน

    สุดท้ายนี้กระผมหวังว่า ทุกองค์ประกอบที่รวมกันเป็นบริษัท Join & Coin Corporations นั้นจะสามารถเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่ายและทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีในการดำเนินธุรกิจกับ Join & Coin Corporations ในอนาคต

 
ผู้บริหาร J&C

ดร.กฤตภัค หัชลีฬหา article
ท่านอนุวัตน์-ธรมธัช article
พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ article
ดร.สังสิทธิ์ ศรีสุคนธ์ article
ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ article
นพ.สมบัติ หัชลีฬหา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ชัวร์ ซัคเซส จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 225/4 ซ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ5 ห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์แฟกซ์ :  02-951-8401      มือถือ :  090-351-2887 (AIS) , 080-896-8888 (DTAC)
อีเมล : jc.elite449@Gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.Sure-System.com , http://www.Sure-Network.com